خیریه هنرمندان

با همکاری هنرمندان ارجمند و موسسات خیریه و با مشارکت  پایگاه خبری حامی هنر قصد داریم تا در سراسر کشور ویژه برنامه هایی را با اهداف خیریه برگزار نماییم در این راستا از موسسات خیریه و خیرین دعوت به عمل می آید تا با ارائه برنامه ها و راهکارهای مناسب ما را در رسیدن به اهداف خیرخواهانه یاری دهند.

این صفحه در حال به روز رسانی می باشد