برندها

پایگاه خبری حامی هنر با نگاهی متفاوت به برندهای تجاری و با هدف فرهنگ سازی در زمینه انجام فعالیت های هنری در بسترهای غیر دولتی و انگیزه سازی در برندهای تجاری برای سرمایه گذاری در عرصه های فرهنگی هنری تمام توان خود را به کارگرفته تا این مهم به سرمنزل مقصود برسد.

از مدیران محترم برند تقاضا دارد ضمن ایراد نظرهای ارزشمند خود ما را از مصاحبت و ارتباط  دوطرفه مفیدشان بهره مند سازند.

 

این صفحه در حال به روز رسانی می باشد